99 79-81 หมู่ที่ 3 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130

065-396-6900